Integritetspolicy för Nutram Sverige.

Nutram värdesätter din integritet och det finns lagar och regler om hur vi får behandla personuppgifter.
Denna integritetspolicy informerar dig om vår hantering av personuppgifter när du använder våra tjänster eller vår hemsida, när du kontaktar oss eller när du är kund hos oss. Vi arbetar löpande med hur vi hanterar information i form av personuppgifter.
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du exempelvis besöker vår hemsida, använder dig av formulär, när du blir kund hos oss eller kontaktar oss.
När du kontaktar oss, använder funktioner på vår hemsida såsom formulär kan vi be dig att förse oss med vissa typer av personuppgifter som kan användas för identifiera eller kontakta dig.

Exempel på personuppgifter är:
– E-postadress
– Fullständigt namn
– Telefonnummer
– Personnummer
– Betalningsuppgifter
– IP-adress

Vi kan också komma att samla in “cookies” och information om hur du hittar och använder våra tjänster samt vår hemsida. Informationen kan innehålla IP-adress, webbläsare, operativsystem, åtkomststatus/http-statuskod, aktuellt datum och tidzon.
Cookies är är små textfiler som hemsidan begär att få lagra till den enhet du surfar på, till exempel dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Hur vi behandlar dina personuppgifter
När vi samlar in personuppgifter om dig använder vi dessa uppgifter för nedanstående ändamål i enlighet med rådande lagstiftning:

– För att kunna tillhandahålla våra tjänster
– För att kunna upplysa dig om förändringar av våra tjänster
– För korrekt hantering av personuppgifter och avtal när du beställer en tjänst från oss
– För att kunna hantera supportärenden och kundkontakt
– För att kunna identifiera tekniska problem i våra tjänster
– För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar när du väljer att göra det
– För att kunna skydda den personliga säkerheten för våra kunder
– För att förhindra eller undersöka eventuella problem i samband med att du använder våra tjänster eller är kund hos oss
– För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt lag såsom myndighetsbeslut, bokföringskrav eller skatterättsliga lagar
– För att kunna analysera och motta värdefull information för att förbättra våra tjänster och den tekniska funktionaliteten

Vilka rättigheter har du

Du har följande rättigheter avseende hur vi behandlar dina personuppgifter:

– Rätt till information
– Rätt till korrigering eller radering
– Rätt till att begränsa användningen
– Rätt att invända mot hanteringen
– Rätt till dataportabilitet

Du har också rätt att lämna in klagomål över hantering av dina personuppgifter till ansvarig tillsynsmyndighet. Ansvarig tillsynsmyndighet för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen är Datainspektionen.