Introduktion till Nutrams COMPLETE SOLUTION Näringsprogram...
Klicka nedan för att lära dig mer om hälsofördelarna...


...för hundar


...för katter 
Kavalitet på Nutram

Vi på nutram är övertygade om att hög kvaliteten på fodret resulterar i hälsosamma hundar/katter och därmed nöjda kunder, därför är kvalitet vår högsta prioritet. Kvalitetskontroll börjar med en rigorös kontroll över våra ingredienser och sträcker sig genom hela vår produktions-system. Vi åtar oss de höga krav och direktiv från:

BRC Global Standard – Nutram och des anläggning är certifierade enligt den högsta BRC standard.  BRC Global Standard är en internationell certifiering som underlättar standardisering av kvalitet, säkerhet, operativa kriterier och hjälper tillverkaren att uppfylla rättsliga skyldigheter och ge skydd för konsumenterana.

HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) är en 12 stegs riskbedömningsprocessen som bygger på specifika metoderför att garantera säker livsmedel.. Vid tillverkningen av vårt foder följer vi HACCP standard på mottagning av ingredienser, livsmedel, förpackning och distribution. Systemet är granskad och certifierat av tredje part på årsbasis.

CFIA – Canadian Food Inspection Agency (CFIA) är en statlig myndighet som sätter normer för djurens hälsa. De kontrollerar och certifierar foder som tillverkas i Kanada och är avsedda för export. CFIA gör också årliga revision av USDA och EU regler.

USDA/APHIS – Animal and Plant Health Inspection Services (APHIS) är en del av den Amerikanska statliga förvaltingsmyndigheten United States Department of Agriculture (USDA), som kontrolerar import och export av växter och animaliska produkter.

AAFCO – Association of American Feed Control Officials (AAFCO) är en organisation som sätter standarder och riktlinjer för ingrediens definitioner, närigsmässiga krav husdjurs foder  och märkning av foder i USA. Nutram produkter är utformade för att möta eller överträffa AAFCO minimikrav för tillväxt och underhåll.  

EU Regulation 1069/2009 and 142/2011 –är europeiska hälsobestämmelser om regler för användning av animaliska produkter för att garantera att dessa produkter inte innebär några risker för folk- och djurhälsan.

REPA - REPA är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Nutram Sverige är ansluten till REPA och bidrar därmed till en renare Sverige.

Svenska Jorbruksverket - Vi följer alla riktlinjer som finns på svenska jorbruksverket.

Dessa standarder, tillsammans med vårt unika foder sammansättningar och högkvalitativa ingredienser, gör att vi kan garantera att levererera ett näringsmässigt komplett foder som du kan lita på och som din hund/katt kan smaka. Nutrition You Trust. Quality They Taste.
jordbrukhaccpusdarepa
 
© 2019 Nutram Sverige Hund & Katt Foder
Arlövsvägen 28, 232 35 Arlöv, 0707 - 14 34 14, info@nutram.se